Aalbæk Vandværk

Vandværket ejes af et andelsselskab, som ledes af en bestyrelse. Som aftager af vand fra Aalbæk Vandværk er man automatisk medlem i andelsselskabet og dermed medejer af vandværket.

Bestyrelse

 • Viggo Højen Jensen, Solsortevej 16, 9982 Aalbæk
  Formand
 • Hans Otto Berg, Vibevej 46, 9982 Aalbæk
  Kasserer
 • Lars Pontoppidan, Askevej 11, 9982 Aalbæk
  Sekretær
 • Knud Haven, Bundgarnsvej 5, 9982 Aalbæk
 • Jørn Uffe Nielsen, Solsortevej 29, 9982 Aalbæk

Selskabets vedtægter kan ses her.
Regulativ for Aalbæk Vandværk kan ses her.

Generalforsamling

Vandværkets generalforsamling afholdes - jvf. vedtægterne - hvert år i april måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen, for at kunne optages på dagsordenen.

Regnskab og budget

Regnskab og budget godkendt på seneste geralforsamling kan ses her

Persondatapolitik

Du kan læse vandværkets persondatapolitik her


Faktaoplysninger:

Her kan du finde oplysninger om:

Vandværkets forsyningsområde

Årlig indpumpet vandmængde

Drikkevandsbekendtgørelsen